Είστε εδώ

«Ο Παλαμάς με φίλους σε αθηναϊκή ταβέρνα (1928)», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 338