Είστε εδώ

Μαυρίδη Ζουζού, «Κείμενα. Νύχτα πάρε με», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 330-332