Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Κείμενα. Το εικοσιτετράωρο ενός μανεκέν», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 326