Είστε εδώ

Ash John, «Κείμενα. Ταυτότητα», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 318