Είστε εδώ

Σταθάτος Γιάννης, «Κείμενα. Roy Fisher», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 310-311