Είστε εδώ

Κυριακίδης Αχιλλέας, «Κείμενα-Κλίμακες. [Το αστυνομικό διήγημα]», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 216