Είστε εδώ

Wallace Penny L., «[Jorge Luis Borges]», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 214