Είστε εδώ

«Νέα σειρά. Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε.», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 210