Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Κείμενα-Κλίμακες. Ποιήματα: Επίκληση στον Τζόις», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 198-199