Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Κείμενα-Κλίμακες. Ποιήματα: Αποκτώντας μια εγκυκλοπαίδεια», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 192