Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Κείμενα-Κλίμακες. 25 Αυγούστου 1983», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 185-189