Είστε εδώ

«Ο δεκαπενθήμερος Πολίτης. Κυκλοφορεί 4 Νοεμβρίου», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 179