Είστε εδώ

«Φωτογράφηση-Μοντάζ Αφοί Πίνα», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 179