Είστε εδώ

Borges Jorge Luis,Vásquez María Esther, «Κείμενα-Κλίμακες. Μπόρχες: Για τον Μπόρχες. Συζήτηση με την Μαρία Εστέρ Βάσκες», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 163-169