Είστε εδώ

Βαγενάς Νάσος, «Κείμενα-Κλίμακες. Μπόρχες ο καβαφικός», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 161-162