Είστε εδώ

«Διαβάζω. Κ.Π. Καβάφης», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 160