Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Κείμενα-Κλίμακες. Για την λατρεία των βιβλίων», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 155-157, 159-160