Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Η έμπνευση», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 144-145