Είστε εδώ

Ziering Bob, «[Jorge Luis Borges] », Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 134