Είστε εδώ

«Μια μοναδική έκδοση. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 132