Είστε εδώ

Λαμπρόπουλος Βασίλης, «It's only rock &roll. Η αποδόμηση της τέχνης ή Κατά της Ουσίας», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 102-103