Είστε εδώ

«Εγκαύματα του '53… (Η μεγάλη κάψα του Λανγκ)», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 99