Είστε εδώ

Κυριακίδης Αχιλλέας, «Τέχνες. Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. (Αποκλειστική συνέντευξη με τον μεγαλύτερο σύγχρονο θεατή Κινηματογράφου)», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 96-101