Είστε εδώ

Duchamp Marcel, «Σχέδιο για Το Μεγάλο Γυαλί», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 94