Είστε εδώ

«[O Marcel Duchamp παίζει σκάκι]», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 91