Είστε εδώ

«[Άνδρας σε παραλία]», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 31