Είστε εδώ

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Στίγματα. Η φιάλη του χιούμορ», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 12-13