Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Ο ποιητής Δ.Ι. Αντωνίου, Βύβλος, 1955», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 485