Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Το σπίτι του Μπάρμπα Μέφα στα Χανιά, Απρίλιος 1941 (Δεξιά ο Αντρέας Καμπάς)», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 480