Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Μπομπόστιτσα, Αλβανία, 1938», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 478