Είστε εδώ

Σταθάτος Γιάννης, «Τέχνες. Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 475-478