Είστε εδώ

«[Alberto Giacometti]», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 451