Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Κείμενα. Ανωνύμου μοναχού: Γυναίκα με φακίδες, με μαλλιά, με σιδερένια χτένα», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 441