Είστε εδώ

Απουλήιος, «Κείμενα. Έρωτας και Ψυχή: Από τις Μεταμορφώσεις, Βιβλίο IV», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 420-424