Είστε εδώ

«Φωτογραφίες από την πρώτη φωτο-συνέντευξη του P. Nadar», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 323