Είστε εδώ

Θεοφίλου Νάσος, «Κείμενα. Αναμνηστική ιστορία», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 278-282