Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Γράμματα. 1», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 273-274