Είστε εδώ

«Phil Spector», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 229