Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Τέχνες. Φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα. Τάσεις στην έκφραση: Εξπρεσιονισμός (αποσπάσματα)», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 224-228