Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Γιάννης,Χουλιαράς Νίκος, «Τέχνες. Είναι μια βολτούλα η ζωγραφική, μια περιπέτεια…», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 184-185, 187-189, 191-192