Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εργοβιογραφικό σημείωμα του Αουγκούστο Ρόα Μπάστος]», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 181