Είστε εδώ

Hill Geoffrey, «Κείμενα. Ποιήματα: Ο Οβίδιος στο Τρίτο Ράιχ», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 167