Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Κείμενα. Τρία ποιήματα για τον Charles Laughton», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 159