Είστε εδώ

Σολωμός Διονύσιος, «Στίγματα. Κάνετε περίπατο με το φεγγάρι;», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 136