Είστε εδώ

Swift Jonathan, «Στίγματα. Όταν γεράσω», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 130