Είστε εδώ

Χειμωνάς Γιώργος, «Κλίμακες. Αποσπάσματα από ομιλία σε κοινό», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 100-103