Είστε εδώ

«Θ. Αντωνίου: Παρωδίες, 1970. Σπ. Σακκάς, Νέλλη Σεμιτέκολο», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 91