Είστε εδώ

Ξενάκης Ιάννης, «Πολύτοπο Μυκηνών, 1978. Φωτισμός», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 87