Είστε εδώ

Kienholz Edward, «Dodge 38», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 74