Είστε εδώ

Gertsch Franz, «Στο σπίτι του Λουτσιάνο, 1974», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 71